Điều khoản pháp lý

Thông tin biên tập

Trang web "LEGAL_NOM_SITE" (LEGAL_URL_SITE) đăng tải những thông tin từ các đơn vị của Bộ Châu Âu và Ngoại giao.

Giám đốc xuất bản, theo qui định của điều 93-2 luật số 82-652 ngày 29 tháng 7 năm 1982 là LEGAL_RESPONSABLE_PUBLICATION..

Công nghệ và lưu trữ trang

Trang web được thực hiện theo SPIP, một chương trình Mã nguồn mở theo giấy phép GNU/GPL.

Dịch vụ lưu trữ trang web được đảm trách bởi Ecritel, 84 rue Villeneuve 92110 Clichy-la-Garenne

Tái sử dụng nội dung và liên kết

Ngoại trừ đề cập rõ ràng về sở hữu trí tuệ do bên thứ ba nắm giữ, các nội dung của trang web này được cung cấp theo giấy phép mở phiên bản 2.0/ tháng 4 năm 2017.

Đặc biệt, quí vị có thể tự do tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, trích dẫn, biến đổi, cung cấp, phổ biến, phổ biến lại, xuất bản, truyền tải và khai thác các nội dung và liên kết, với điều kiện đề cập đến nguồn, ngày cập nhật cuối cùng của các nội dung và liên kết này, và không gây hiểu lầm cho bên thứ ba về thông tin có trong đó.

Bất kỳ trang web công hoặc tư nào cũng được phép thiết lập, mà không cần sự cho phép trước, một liên kết (bao gồm cả liên kết sâu) đến thông tin được phổ biến trên trang web này.

Nguồn gốc ảnh

Các bức ảnh trên trang web này đến từ các nguồn khác nhau.

Những bức ảnh đến từ trung tâm sản xuất ảnh của Bộ Châu Âu và Ngoại giao được tự do sao chép ở Pháp và nước ngoài, ngoại trừ bất kỳ mục đích sử dụng thương mại nào và bắt buộc phải đề cập đến nguồn gốc.

Cụm từ phải nêu : « Ảnh : MEAE/ tên nhiếp ảnh gia »

Ảnh có độ phân giải cao để đăng tải cũng được cung cấp theo yêu cầu với cùng điều khoản sử dụng.

Đối với các bức ảnh từ các nguồn khác, vui lòng xin phép cơ quan được nêu trong nguồn ảnh.

Điều khoản trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trên trang web này được cung cấp như một dịch vụ cho công chúng. Bất chấp mọi sự cẩn trọng trong việc ghi chép các văn bản chính thức, trong việc xác minh nội dung và thông tin, các thông tin đưa lên mạng không thể, dưới bất kỳ hình thức nào, khẳng định tính chính xác và chịu trách nhiệm của Bộ Châu Âu và Ngoại giao.

Thông tin và/hoặc tài liệu có trên trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào và có thể được cập nhật.

Trong mọi trường hợp, Bộ Châu Âu và Ngoại giao không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào do việc giải thích hoặc sử dụng thông tin và/hoặc tài liệu có trên trang web này.

Nhiều liên kết đến các trang web khác, riêng hoặc chính thức, của Pháp hoặc nước ngoài, được cung cấp. Sự hiện diện của các liên kết này không kéo theo sự liên quan của Bộ tới các nội dung của liên kết và chỉ nhằm mục đích cho phép người dùng Internet dễ dàng tìm thấy các nguồn tài liệu khác về chủ đề được tư vấn.

Chính sách bảo mật

Để biết thêm về chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Khả năng tiếp cận

Bộ Châu Âu và Ngoại giao cam kết cung cấp các trang web của mình có thể truy cập được theo Điều 47 của Luật số 2005-102 ngày 11 tháng 2 năm 2005.

.Xem tuyên bố về khả năng truy cập của trang «La France en Lepays».

Luật áp dụng

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, và sau khi thất bại trong mọi nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa giải, tòa án Pháp sẽ có thẩm quyền duy nhất để xét xử tranh chấp này.

Mọi vấn đề liên quan tới các điều kiện sử dụng trang web, quí vị có thể liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử hoặc viết thư cho chúng tôi về địa chỉ sau đây :

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Direction de la communication et de la presse
Pôle numérique
37, quai d’Orsay
75007 PARIS